ÖNEMLİ*: Sitede bulunan tüm materyaller ve içerikler demo amaçlı eklenmiştir.

HUKUKI BİLGİLENDİRMELER

HUKUKI BİLGİLENDİRMELER

Üyeliğimizde Gönüllü Faal Tecrübeli Avukatlar Eşliğinde Türkiye’de Yabancı Uyrukluların Ülkemizde Konular Kanunlar Ve Yasaları Bilme Açısından Hukuki Konular Hakkında Hak Ve Alacakları Açısından Gereken Tanıtım Ve Bilgilendirmeler Amaçlı Faaliyetler Yürütmekteyiz.

Gündemimizde Türkiye’de Yabancı Uyruklu Şahıslar (Turist, İkamet İzni Sahipleri, Uluslararası Koruma Sahipleri Ve Şartlı Mülteci Statü Sahipleri, Geçici Koruma Sahiplerinin) Ülkemizdeki Yasaları Bilmediklerinden Bazen Mağdur Olup Veya Bazen Bilmeyerek Suça Karışıyorlar. En Önemli Konularından Biri Düzensiz Göçü Önlemek İçin Derneğimiz  Türkiye’de Ve Yurt Dışında  Yabancıların Türkiye’deki Hak Ve Hukukları İle İlgili  Yasalar Çerçevesinde Bilgilendirme Yaparak  Ülkemizin Sosyal Uyumu İçin Emek Vermekteyiz .

Buna Ek Türk Vatandaşlarının Türkiye Dışındaki Ülkelerdeki Hak Ve Hukukları İle İlgili Seminer Ve Konferanslar Düzenleyerek Vatandaşlarımızın Bahse Konu Ülkelerdeki Hak Ve Hukuklarını Mağduriyet Ve Her Türlü İhtimali Suça Karışmasını Önlemek İçin Gereken Eğitime Sosyal Uyum Bilgilendirmeleri Yapmaktadır.